Skip to main content

Spolek Zpátky do života

Společně vracíme ovdovělé rodiny zpátky do života

Společně vracíme ovdovělé rodiny zpátky do života

Chceme poukázat na nemalou skupinu lidí v těžké životní situaci

Spolek Zpátky do života byl založen jako unikátní projekt, jehož posláním je především praktická pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. Našim cílem je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice ovdovělých rodin na základě našich dílčích projektů. Spolek v roce 2016 založil Nadační fond Vrba, který naplňuje stejný účel.

Společně vracíme ovdovělé rodiny zpátky do života

Projekty spolku Zpátky do života

Nadační fond Vrba

Důležité informace a praktická pomoc v každodenním životě při cestě ovdovělých rodin zpátky do života.

Koruna pro Vrbu

1 Kč od každého z vás poskytne praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi.

Poradenské mobilní centrum

V rámci služeb mobilního centra dochází k osobnímu setkání a výměně důležitých informací.

Daruj kousek sebe

Daruj kousek sebe jednoduše propojuje dobrovolníky, kteří nabízí svou pomoc s ovdovělými rodinami.

Kromě projektů jsou klientům k dispozici služby řemeslníka, hospodyně a pečovatelek. Naše pečovatelky – Vrběnky – představují klíčovou službu pro ovdovělé rodiny s dětmi. Jsou rodinám k dispozici na 2–3 hodiny denně, pomáhají s chodem domácnosti a hlídáním dětí, pro které připravují aktivně strávený volný čas. Tyto služby jsou skutečně nezbytné pro ušetření času ovdovělého rodiče, který tak může dál vykonávat svoje zaměstnání a vědět, že o děti je v tu chvíli postaráno.

Setkání pod Vrbou

Setkáváme se na pravidelných seminářích Setkání pod Vrbou

Dlouhodobě nabízíme klientům účast na seminářích s názvem Setkání pod Vrbou. Jde o řadu vzdělávacích programů, seminářů a kurzů, která zpracovávají vždy dané téma:

  • osvojování si nových rodičovských kompetencí
  • finanční gramotnost
  • soustředí se na utužení vztahů mezi ovdovělým rodičem a dětmi
  • řešení otázky opětovného začlenění ovdovělých rodin do plnohodnotného společenského systému

Na seminářích je vždy přítomen odborník na zvolené téma, který danou problematiku zpracovává pro potřeby ovdovělých. Pro případy, že ovdovělý rodič – účastník semináře nemá vyřešenou péči o dítě/ děti v době konání kurzů a seminářů, nabízíme pro děti animační program vedený lektorem. Kurzy se konají v četnosti min. jedenkrát za měsíc dle zájmu.

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová

Konzultant pro pomoc v ovdovělých rodinách

Obrací se na mě mladí ovdovělí rodiče s pomocí v orientaci v potřebné administrativě a dalších praktických záležitostech.

+420 723 082 034

info@zpatkydozivota.cz

Každoročně v ČR evidujeme 36 422* ovdovělých lidí.

* dle statistik ČSÚ z roku 2023 se jedná o pouze muže (6 605 vdovců) a ženy (29 817 vdov) ve věku do 55 let, kteří uzavřeli se zemřelou osobou manželství. Díky vaší podpoře pomáháme ovdovělým rodinám vrátit se zpátky do života.